Wednesday, 24 October 2018

väljamõeldud lookene: "Meie valla infotund 23 oktoober Klooga Noortekeskus"See allolev lugu on väljamõeldis, fiktsioon. Dramaturgiline katsetus. Ükski tegelaskuju ei eksisteeri. Ilukirjanduslikud on ka pommitajad küla kohal. Tegu on ilukirjandusliku tekstiga niisiis. Kõik viited päris elule juhuslikud. 

Algab. Saal on rahvast täis. Toolidel istuvad kenad puhtad külainimesed. Kell saab 18.00.
Ette astub vallavanem.


vallavanem Härra X
Alustame siis Y ministeeriumi esindajatega keda täna on väga palju siin.
Kõik need küsimused mis puudutavad Klooga laskeväljakut,saate oma küsimused esitada ja kõigepealt nemad annavad ülevaate. ... Me oleme korra juba Y ministeeriumi ühe laua taga istunud nagu väiksemas seltskonnas, nüüd me siis tuleme suurema seltskonna ette. Ja pärast seda, Y ministeeriumi inimesed me laseme minema. Siis me räägime nendest teemadest, mis teid kõige rohkem puudutavad. Teemaks ühistransport Kloogale, siis ka põgusalt puudutame kooli teemat, üleüldiselt siis Klooga elukeskkonda.

Abivallavanem ZZ siin, kes vastab haldusküsimustele ja kohe varsti peaks siia jõudma abivallavanem Härra Y, kes räägib ehituse ja keskkonna poolt.

Aga ma ei tea, ma annan sõna kaitseministeeriumi esindajatele. Mis on lähiaja plaanid. Üks mis neist kõige uuem, et kaitseväe masinad hakkavad rohkem läbi küla sõitma.

Tere, mina olen Härra Z, N ministeeriumi Y valdkonna juht.
See, mis meil nüüd lähiaastatel plaanis on, mõned aastad tagasi sai meil planeering kehtestatud. Nüüd me viime seda järkjärgult ellu. Meil on siis nüüd järgmistel aastatel kavad sellised, et sellel ja järgmisel aastal me teeme korda siis selle tee, mis tuleb Põllküla poolt mida siis Paldiski ja Ämari poolt tulevad üksused igapäevaselt saaks kasutada, et nad ei käiks siit läbi küla. Selle tee remondi käigus võib siis juhtuda et sõidetakse küla vahelt läbi tihedamini. Aga pärast seda kui see on siis korda tehtud, siis nüüd me üritame ta selliselt korda, et ta kestaks jupp aega ja kannataks meie masinaid. Meie põhiline liiklus liigub uuele teele, mis ei tähenda, et väikesed autod ikkagi ka seda hariliku teed ei kasutaks. (Aleviku vahel sõidud jäävad.)

Siis järgmine asi, mis me siis teeme, on see, et me korrastame kõige siinpoolsema laskevälja ära. Me ehitame omale taustavallid. Sellega väheneb ka müra. Täna oleme me selleks kavandanud metsaistutuse. Kui ruttu see tööle hakkab, on iseküsimus. See on lähinähtavas perspektiivis kõik siis. Sellel järgmisel aastal tee ehitus. Järgmisel, ülejärgmisel aastal laskevälja ehitus.

Vald on siis meie poole pöördunud mõningate kohalike elanike antud ettepanekutega.
Kuidas seda kooseksisteerimist nüüd paremini saada. (Siin siis tuleb tehingu kirjeldus?) Selleks siis on Raudtee tänava korrastamine, kergliiklustee valgustamine, kergliiklustee rajamine Paldiski maanteeni. Kuni Raudtee tänava otsani oleme me nõus kaasa tulema. (Vajab täpsustamist.) Aga me peame seda vallaga rääkima, kuidas seal osalused jaguneksid.

Selle valgustuse ja kergliiklustee pikendamise osas saab kindlasti vallaga läbi rääkida ja kindlasti me moraalselt toetame, et saab mingitest fondidest raha taodelda.
See on meil ka mujal praktikas.

Arenduses, mis otseselt Kloogat puudutab, see on. Kui on küsimusi mis konkreetselt Y ministeeriumi töötajate-kaitsjate tegevust puudutab, siin on nemad ja oskavad kommenteerida.

Küsimus saalist ...
Vastus: Tee ehitaja peab tagama, et tee võimaldab kaitseväe masinate läbilaske.

Küsimus saalis: Kas need suured lennukid võivad lennata meie katuste kohal. Üks lendas nii, et puudutas männilatva. Ja veel üks juhtum, kui masinast kostus metallikrigin.

Härra Y, N ministeeriumi Z osakonna juht:
Kui selliseid olukordi tekib, esimene asi, on vaja fikseerida juhtunu aeg. Tuleks teada anda Kaitseväele. Et need teavitused ja need asjad töötavad, neid võetakse teadmiseks. Ja neid graafikuid tehakse ümber. Aga see ei tähenda seda, et kui teade tuleb, siis nad jäetakse ära. Nad on sellised nagu nad on, kuna nad on vajalikud.

Ta pakub: Kui on vaja pikemalt rääkida, siis võtaks need teie kaebused korra ette, käiks need asjad eraldi kuskil läbi.

Härra saalist: Ma tean mis ajal see oli. See oli enne 20ndat augustit. Demonstratsioonlend toimus Tallinna kohal. Siin lennati meeletult madalalt, nad harjutasid demonstratsioonlendu. Aga küsimus, miks nad tegid seda küla mitte mere kohal.

Daam saalist: Küsimus pole pommitajates vaid selles, mida tekitatakse elanikkonnale sellise müratasemega üldisemalt.

Härra Y, N ministeeriumi Z osakonna juht:
Kui ma saan, püüan ka uurida kui minuni info jõuab.

Eakam daam rahva hulgast: noh aga teate kui ma helistan ja...

Härra Y, N ministeeriumi Z osakonna juht:
Tänapäeval käib ikka rohkem meili teel suhtlemine....

Eakam daam rahva hulgast: aga me oleme pensionärid, me pole nii osavad
arvutiasjas...

Daam rahva hulgast: Antud hetkel on kirjad saadetud aga vastuseid ei ole tulnud.

Härra Y, N ministeeriumi Z osakonna juht: See on siis see 20nda augusti juhtum?

Mees saalist: vahetult enne... 

Härra Y, N ministeeriumi Z osakonna juht: Jämedalt võttes, kui see on toimunud mingi vältimatu asja pärast siis keegi vastutab ja see toimus asja pärast.

Eakam naine saalist: muretsema paneb ka, et ei tea kuhu helistada.

Härra Y, N ministeeriumi Z osakonna juht:
Ma täna peast ei tea aga Ämari lennubaasi infokanalit saab kindlasti teavitada. Ma tean, et meil on selline süsteem, mis ei ole selline, et ei kuula, nad võtavad info vastu.

Eakam mees saalist:
Kas Y ministeerium, seda järve, polügoni kõrvalt, hakkab kunagi seda siinset järve ka puhastama metallist ja tehnikast? Kas üldse on plaanis sealt teha? 

Härra Y, N ministeeriumi Z osakonna juht:
Ma ei tea, et seal oleks keskkonnareostus. 

Eakam mees saalist:
Ma ei ütle, et keskkonnareostus, metallkonstruktsioonid ja metalltehnika...

Härra Y, N ministeeriumi Z osakonna juht:
Kui on reostus, siis Ministeerium Y peab kindlalt reageerima sellele...

Eakam mees saalist:
See on pikaajaline protsess aga kas üldse on plaanis?

Härra Y, N ministeeriumi Z osakonna juht:
Me oleme tegelemas jäätmekahjustuste likvideerimisega igal pool.  Aga seda Klooga järve teemat täna ei tea. Me oleme siin muid asju teinud. Majad siit kõrvalt ära lammutanud ja platsi korda teinud.

Härra D saalist:
Mul on teine küsimus konstruktiivne: Aasta tagasi olid ka siin teie kolleegid, laua taga, et on polügon, kolm väljakut ja seal tuleb tee. Ja männimets. Nad ütlesid, et peale teist väljakut noh, männimetsas midagi ei tehta. Nüüd on juba massiliselt. Sinna on tehtud kaevikuid, punkreid, meile öeldi, et üle teise väljaku ei minda. Nüüd ollakse juba mitukümmend meetrit üle teise tee. On neid kaevikuids ja punkreid... Kas siis 5 aasta pärast on Vasalemma jõeni kõik vä? Kus me marjul ja seenel käime? 

Härra Y, N ministeeriumi Z osakonna juht:
Einoh, harjutusväli on sellie harjutusväli, ta peab mahutama laskmised, laskmiste olukorrad ja tänapäeval ka taktikategevused. Kui see oli taktikategevus siis oligi see koht selleks ette nähtud. 

Härra D saalist:
Või te valetasite lihtsalt...

Härra Y, N ministeeriumi Z osakonna juht:
No aga see pole ju ehitus, see on harjutus. 

Härra D saalist:
Aga lubati, et sinna ei ehitata.

Härra Y, N ministeeriumi Z osakonna juht:
Aga see pole ehitus, see on harjutus.

Härra D saalist:
Aga kui on kaevikud ja pommivarjendid tehtud sinna maa sisse...

Härra Y, N ministeeriumi Z osakonna juht:
Jah... See on harjutus...

Härra D saalist:
See on harjutus... ma ei teadnud, et kui midagi maa seest välja kaevatakse, siis see on ainult harjutus. (istub)

Inimene saalist: Aga kas uute keskkonnamõjude hindamine tuleb?

Härra YY, N ministeeriumi Z alluvuses oleva osakonna inimene:
Antud polügon on 6 aastat vana. Aga nüüd laskmised on tihenenud. Aga me otseselt ei näe, et oleks vajadust uueks keskkonnamõjude hindamiseks. Kui me hakkaks midagi täiesti uut tegema, mis ei ole antud lepingutes kajastunud siis. 

Lasteema saalist: Mul on küsimus, õhtused lendamised, kell pool 11, tulevad pommitajad, eksju. See ei ole mõistlik aeg. Külas on päris palju lapsi. Mu enda laps näiteks, väga kardab neid. 

Härra XX, N ministeeriumi Z alluvuses oleva osakonna inimene:
Ma võin öelda lihtsalt seda, et on ZY teenistus, mis teostab järelvalvet ülelende sooritavate üksuste osas. Ehk siis me oleme niiöelda sõltumatu kontroll, kes jälgib, et Z harjutusväljadel viidaks läbi ainult neid tegevusi, mis on kirjas kehtestatud harjutusvälja kasutuseeskirjas. Ja see on kooskõlastatud N ministeeriumiga, ja kui seal mingid kahtlused, et tehakse midagi sellist, mida ei ole määratud, on teie asi sellest meile kohe teatada.

Lasteema saalist: ei ma ei kahtlustagi, lihtsalt need kellaajad...

Naaber saalist: eile õhtul olid päris kõvad paugud ka...

Lasteema saalist: noh te olete seal külje peal aga meile ikka kostavad kohe päris otse.

Härra XX, N ministeeriumi Z alluvuses oleva osakonna inimene:
Meil on kehtestatud see ajavaru. Tegevus toimub kui 23.00. Õhtuseid või hilisõhtuseid laskmisi on ikkagi Z-s minimaalselt.

Härra G: Ma vaatasin raamatust järgi, mis kirjas oli, need olid imitatsioonilaengud.

Härra XX, N ministeeriumi Z alluvuses oleva osakonna inimene: Eeskirjade kohaselt ei tohi lõhkeaine kogus selles piirkonnas olla suurem kui 2 kg. 

Härra Z, N ministeeriumi Y valdkonna juht.
Tänaks selle võimaluse eest rääkida ja jätaks teid isekeskis. (Kõik kaitseriietuses ja N ministeeriumiu inimesed lahkuvad.)

jätkub...

No comments:

Post a comment