Saturday, 7 July 2018

Alkkirjade kogumine, tänud toetajatele!

Tere. Klooga metsa kaitsealla võtmise toetamiseks on korraldatud algkirjade kogumine.
6 ja 7 juuli juba käisin Kloogal. Täna, 8 juuli, jälle. Ka 9ndal. 8ndal juulil pandi ka algkirjalehed kahte Klooga kauplusesse üles. Leht Mini-Top-is täitus kahe päevaga. Leht Postkontori poes pea tühi. Hetkeseisuga kogutud 750 algkirja. 

9ndal sain tuttavaks inimesega, kes on ühe Kloogal algava projekti projektijuht. On ostetud 60 ha maad Klooga külje all ja projekti nimeks võetud Klooga nimi ja plaan on taodelda eurorahasid, et ehitada eeskujulik null-meetril- passiivmajaküla Kesk-EU rahakatele. 
http://klooga-smart-village-2020.com (Sellise projekti näidishinnad teada ja üürihinda alla 1000-2000 eur seal küsida ei saa sest materjalikulud ja tootmiskulud on gigantsed.) Projekt pole saladus. 

Eetiline või mitte? Kohalikega pole mingeid avalikke arutelusid toimunud, kas on eetiline, et tuleb välisinvestor, ostab küla kõrval kokku suuremõõtmelise maaala ja rajab külaga samanimelise küla, et eurorahad, mis Kloogale mõeldud läheks hoopis tema uue piirkonna rajamiseks aga olgu. Ülteme nii, on lausa eeldatud, et kohalikud peaks tänulikud olema, et üldse keegi tuleb. Kõlas ka väiteid: "aga nad loovad ju töökohad". 

Ehk kui see Kesk-Euroopa rikas pensionär (küla sihgtgupiks pensionärid) siis koristajat vajab või dushitajat siis päris-Klooga elanik saaks seda teha, et oma eaka ema hoolduskulusid katta, kes kusagil nn. Eesti hinnaklassi vanadekodus vi hoolduskodus on. Ehk kokkuvõtlikult on tegu klassikalise kolonialismiga. Mis lisaks veel hakkab mõjutama kõigi kohalike kinnisvarade hindu ehk muutes kohalikud üürihinnad mittetaskukohased põliskloogakale. (Ehk kallite vastrajatud infrastruktuuride nautijatimiseks leitakse uus kontingent. Klassikalise gentrifikatsioonimudeli puhul on nendeks a. riigiasutuste või  kaitsealaste asutuste töötajad ja või rahvusvaheliste firmade töötajad.) Meenutuseks, Silicon Valley oli ka kunagi küla metsa ääres. Nagu ka Kalamajas elasid kunagi tudengid mitte keskklassi pered. 

Jällegi. Lugedes Lääne-Harju valla raamteksti "Turismi arengukava 2025" on seal mainitud kohalik loodusrikkus aga mitte, mida sellega ette võtta plaanitakse või tähtsus seda säilitada. Meie praegune alkkirjadekogumine on otsene tagajärg sellele, et Lääne-Harju vald märgib igal pool "meie loodusrikkus" aga on teada, et gentrifikatsiooni (kohalike elanike väljatõrjumist) põhjustab harilikult asula asumine looduskauni koha lähedal või atraktiivse koha lähedal. Tsiviliseeritud maailmas on kohalike elanike kaitseks eraldi piirangud. Nii selleks, et ei hävineks turumajandusliku ekspluateerimise käigus loodus kui selleks, et kohalik elanikkond turumajanduse käigus välja ei heidetaks oma algselt alalt. Millal jõuavad sellised seadused või piirangud kehtima Lääne-Harju maakonda ja kas enne kui nn. õnnetus käes, koli ära? Eks see selgub.

Lääne-Harju turismi raamtekstiga saab tutvuda siin: https://www.heak.ee/wp-content/uploads/HTA.pdf
 Lohutuseks külaelanikele on pakutud kooli ehitust ja ruumide kasutusvõimalust. (Kas keegi jaksaks Kloogal passiivehituse standarditele vastavate ruumide üüdi maksta?) 

Tükk targemana kuulen ka, et on projekt, keegi ostab kinnistuid kokku Klooga ümber. Päev hiljem peatub maja ees auto kust tuleb välja tõesti inimene kes uurib, mis meie kinnistu maksaks ja ega ta müügis pole. Ehk kuulujutt vastab tõele. Päev hiljem kuulen ka, et Paldiski poolt ehitatakse ka Kloogat läbivat gaasitrassi. https://www.gaas.ee/en/subsidiary-of-as-eesti-gaas-will-start-building-the-balticconnector-s-transmission-pipe/

All veel pisut varasemat päevikut algkirjade kogumiseks RMK lageraie vastu ja looduskaitseala võimliku moodustamise poolt.


6 juuli: Klooga metsa looduskaitse alaks võtmise algkirjapalve keeldujaid 2, 7 juuli 1, 8 juulil kogunisti neli ja kõik samast majast. 3 olid resoluutsed "ei-d" põhjendusega "las raiuvad, raha on vaja, mets kasvab hiljem asemele." Viimane keeldumine: "Ma ei anna algkirju inimestele ja ühingutele, keda ma ei tunne."

Põhjusteks, miks Klooga looduskaitseala toetati olid järgmised argumendid:
1. Inimesed külastavad metsi väga aktiivselt ise.
2. Inimesed on teadlikud kohalikus rikkast veestikust ja aktiivselt hoiavad ise kohalikke ojasid ja allikaid. Väga hinnatakse asjaolu, et kohalik veestik võimaldab ka näiteks harilikest kaevudest head joogivett saada.
3. Inimesed on märganud, et lähikonnas elanud liigid on kas kadunud või kadumas või nende arvukus on drastiliselt vähenemas.
4. Inimesed on mures, et puud ei kasva raiutud puude asemele soovitud tempos ehk aina suurenev lagendike hulk on reaalsus. Tihti öeldi, ehkki lühikeses vestluses, et nad reaalselt
tunnevad puudust raiutud metsadest. Ehk kogukonna side kohaliku ökosüsteemiga ei ole juhuslik vaid reaalsus.
5. Märgiti ka teatud looma ja linnuliike mainides, et kuna nad on praegustelt elualadelt välja tõrjutud, liiguvad nad pisut uusi radu pidi ja on seetõttu iga selline kohaotsimine seab nad järjekordselt ohtu.

Tänan veelkord kõiki, kes on suutnud toetada Klooga metsa päästmist RMK lageraiest oma alkkirjaga.


Siin all lisan pdf. faili. 

See on prinditav.


Kui teil on tulemas koguduse, ühingu kogunemine

ja seal oleks võimalik paluda inimestel anda alkkiri, palun!

Saan ise ka vajadusel kohale tulla alkkirju koguma kui teatate oma ühingu- grupi kogunemise aja ja koha.


Teine lugu. Tutvustasin ideed hakata koguma algkirju, et kohalikud lennuõppuste läbiviijad ei lendaks küla kohal vaid kasutaks lääne militaarstandarditele vastavaid lennusimulaatoreid. See idee tekitas vastakaid arvamusi.

a. Inimesed, kellel lapsed või loomad. Kes nägid, mida lendamise mürakoormus nende  
    lastele põhjustab, olid kohe ja väga õus. Allkirjade kogumine on vajalik, leiavad nad.
    Probleem on nähtav ja vajab muutmist- lahendamist. Lennusimulaatorite kasutusele võtt      ja küla-de kohal lendamise lõpetamine oleks vaja lõpetada, nõustuvad nad.

b. Eakamad inimesed või puuetega, kes kogu aeg kodus, olid nõus ka ülaltooduga.. 

c. Noored: ükskõiksed. "Müra neid ei häiri." Küll nõus lennusimulaatorite ideega.
   

d. Need küsitletuist, kes ise otseselt või kaudselt ise seotud kohaliku sõjaväe-süsteemiga:
    Resoluutselt alkkirjakogumise vastu või passiivselt alkkirjakogumise vastu.
    "No tehke, aga mina ei toeta." või "Tegelege oma metsateemadega, ärge minge riiklikku 
    kaitset puudutavaid teemasid arutama. Te ei tea sellest midagi ja see ei ole teie asi. 
    Leidke mingi muu tegevus endale." 

e. väga eakate puhul oli keeruline diskuteerida kuna nad ei ole lennusimulaatori kui a   
    aparaadiga tuttav, seetõttu ei saa nad ka oma hinnangus seda alternatiivina kaaluda.
   (Poistel on ju vaja kusagil treenida, Kas seda võiks teha simulaatoris mitte küla kohal  
    tiirutades? Aga mis see simulaator on.)

No comments:

Post a comment